ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ МАСОВО НАВЛИЗАНЕ НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА