ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ МАСОВО НАВЛИЗАНЕ НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕ:

1. Заявления за провеждане на спортни, културни и други масови мероприятия се подават 7 работни дни преди датата на провеждане на мероприятието.

2. За провеждане на спортни, културни и други масови мероприятия, при които е необходимо да се забранят за обществено ползване: улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС се подава заявление до кмета на СО не по-късно от 14 календарни дни преди датата на провеждане на мероприятието.

3. Уведомленията за провеждане на манифестации и шествия се подават най-малко 72 часа преди началото им.