Съдейтствие при ликвидиране на последствията в с. Чепинци, р-н Нови Искър