Съдейтствие при ликвидиране на последствията в с. Чепинци, р-н Нови Искър

На 21.08.2013 г. дирекция "ОРУОМПЗБ" заедно с новосъздаденото звено за бърза реакция при инциденти към нея и Доброволното формирование на Столична община, взеха активно участие в гасенето на пожара възникнал в непосредствена близост до село Локорско район Нови Искър.