По инициатива на СДВР, дирекция сигурност на Столична община организира среща с представители на районни кметове, дирекция образование, РИО – София-град, представители на фирмите охраняващи общинските учебни заведения.

Повод за провеждане на срещата е новата учебна година а темата на разговорите беше безопасността и сигурността на децата.

От тази среща ще произлязат предложения с конкретни мерки за повишаване качеството на охранителната дейност.

Крайната цел на което е повишаване сигурността и безопасността на децата.