Print 

Българската делегация се запозна със структурата и управлението на местно ниво относно обществения ред и контрол на населението в Румъния (Букурещ).

В дните на посещение бяха посетени и направени на място демонстрации в местния център за видеонаблюдение, център за защита при бедствия и пожарна безопасност, Национален център за спешни обаждания-112  и конна полиция.

На срещите се обсъдиха възможни съвместни проекти и области, в който и двете страни могат да си сътрудничат.
Обсъждат се основни точки и сфери на строго сътрудничество, които ще бъдат основа за подписване на официален документ за сътрудничество между двете общини.
В делегацията взеха участие г-н Красимир Димитров директор на дирекция "Обществен ред, УОМП и защита при бедствия" - СО, г-н Стефан Стефанов началник на сектор "Общинска полиция" - СО, както и експерти в дадените области от дирекцията и сектора.