Служители на Дирекция "Сигурност" на Столичната община, доброволци и служители на Пожарна безопасност и защита на населението проведоха учение по поречието на Искър.

Дейностите се координират от екипи на Столичната община, Министерството на вътрешните работи, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението, Басейнова дирекция към МОСВ, Национална електрическа компания и областните управители на София-град и София – област.
   Нивата на водата в река Искър се следят от експерти и екипи на доброволното формирование под ръководството на директора на дирекция „ Сигурност“ към Столичната община Красимир Димитров. Кметът на Столичната община Фандъкова провери на място работата на екипите

Превенцията е важна, за да се чувстват защитени гражданите и да се реагира своевременно при критични ситуации, заяви още Димитров. Затова от Столичната дирекция "Сигурност" тренират разполагане на постове, установяване на радиовръзка, изграждане на диги и координация на действията при бедствия.

 

От 13 до 15 март, в гр. Правец се проведе семинар на тема „София сигурен град“. Организатори на мероприятието бяха Столична Община и фондация „ХАНС ЗАЙДЕЛ“. Семинара предостави отлична възможност за показване и обсъждане на основните предизвикателства, които стоят пред структурите, отговорни за безопасността и сигурността на гостите и гражданите на София.

Участие взеха кметове на райони на Столична община, началници на районни управления на полицията, директори и началници на сектори в структурите на МВР и СДВР