Служители на Дирекция "Сигурност" на Столичната община, доброволци и служители на Пожарна безопасност и защита на населението проведоха учение по поречието на Искър.

Дейностите се координират от екипи на Столичната община, Министерството на вътрешните работи, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението, Басейнова дирекция към МОСВ, Национална електрическа компания и областните управители на София-град и София – област.
   Нивата на водата в река Искър се следят от експерти и екипи на доброволното формирование под ръководството на директора на дирекция „ Сигурност“ към Столичната община Красимир Димитров. Кметът на Столичната община Фандъкова провери на място работата на екипите

Превенцията е важна, за да се чувстват защитени гражданите и да се реагира своевременно при критични ситуации, заяви още Димитров. Затова от Столичната дирекция "Сигурност" тренират разполагане на постове, установяване на радиовръзка, изграждане на диги и координация на действията при бедствия.

 

От 13 до 15 март, в гр. Правец се проведе семинар на тема „София сигурен град“. Организатори на мероприятието бяха Столична Община и фондация „ХАНС ЗАЙДЕЛ“. Семинара предостави отлична възможност за показване и обсъждане на основните предизвикателства, които стоят пред структурите, отговорни за безопасността и сигурността на гостите и гражданите на София.

Участие взеха кметове на райони на Столична община, началници на районни управления на полицията, директори и началници на сектори в структурите на МВР и СДВР

 

 

По инициатива на СДВР, дирекция сигурност на Столична община организира среща с представители на районни кметове, дирекция образование, РИО – София-град, представители на фирмите охраняващи общинските учебни заведения.

Повод за провеждане на срещата е новата учебна година а темата на разговорите беше безопасността и сигурността на децата.

От тази среща ще произлязат предложения с конкретни мерки за повишаване качеството на охранителната дейност.

Крайната цел на което е повишаване сигурността и безопасността на децата.

 Екипът бе изпратен вчера от кметът на София Йорданка Фандъкова със задачата да помогне на хората, пострадали от наводнението. Работата на екипа се ръководи от директора на дирекция „Сигурност ” Красимир Димитров.
   Аварийно спасителното –звено на общината разполага с оборудване и лодки и извозва хора в критичния район от домовете им, както им помага и да стигнат до домовете и да си приберат важни документи и вещи от първа необходимост. Звеното на Столичната община помага и на БЧК в разтоварването и раздаването на провизии и евакуацията.

Оригинална статия - bTV

Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“ организира посещение на кмета на Столична община в Столично управление ПБЗН. Посещението е с цел проверка на силите и средствата за реакция при горски пожари на ПБЗН, дирекция „ОРУОМПЗБ“ и „Доброволното формирование“ към Столична община.

 Доброволците са инструктирани от директора на дирекция „Обществен ред и сигурност Красимир Димитров и разполагат с необходимото оборудване на аварийни дейности. Кметът на София Фанъдкова ги изпраща със задачата да помагат на хората за разчистване на дворовете и разрушените къщи след бедствието

 

 


 

Българската делегация се запозна със структурата и управлението на местно ниво относно обществения ред и контрол на населението в Румъния (Букурещ).

В дните на посещение бяха посетени и направени на място демонстрации в местния център за видеонаблюдение, център за защита при бедствия и пожарна безопасност, Национален център за спешни обаждания-112  и конна полиция.

На срещите се обсъдиха възможни съвместни проекти и области, в който и двете страни могат да си сътрудничат.
Обсъждат се основни точки и сфери на строго сътрудничество, които ще бъдат основа за подписване на официален документ за сътрудничество между двете общини.
В делегацията взеха участие г-н Красимир Димитров директор на дирекция "Обществен ред, УОМП и защита при бедствия" - СО, г-н Стефан Стефанов началник на сектор "Общинска полиция" - СО, както и експерти в дадените области от дирекцията и сектора.От 14 до 16 май, в гр. Вилнюс, Литва се проведе Втора международна конференция на общинските полиции. Тя предоставя отлична възможност за показване и обсъждане на основните предизвикателства, които стоят пред общинските полиции и други институции, отговорни за безопасността и сигурността.
Също така на конференцията се обръща внимание на отражението на дребни закононарушения върху безопасността на града, като не само оказват негативно влияние на имиджа, сигурността и благосъстоянието на града, но също така водят и до престъпления.
Целта на конференцията е представяне и сравняване на настоящата ситуация и проблеми, обмен на добри практики, споделяне на иновации и намиране на решения.
Участие в конференция взимат значителен брой държави, сред които Испания, Литва, Латвия, Естония, Швеция, Полша и други.
Столична Община бе представена от директор на дирекция „ОРУОМПЗБ“ – Красимир Димитров и началник звено – сектор „Общинска полиция“ Стефан Георгиев Стефанов.